Duurzaamheid

Fōrma
Duurzaamheidsmissie

Bij Fōrma zijn we ervan overtuigd dat duurzaamheid en verantwoordelijkheid voor mens en milieu belangrijke waarden zijn, en we laten dat zien in alles wat we doen. Onze missie is om jou te helpen je leven op een duurzame manier te organiseren door middel van onze tijdloze producten.

We begrijpen dat elke keuze die we maken, hoe klein ook, een impact heeft op onze wereld. Daarom bieden we unieke opbergoplossingen die aansluiten bij jouw waarden en verantwoordelijkheden als consument.

Hernieuwbare en
gerecyclede grondstoffen

Onze producten worden gemaakt van alleen de beste materialen en zijn ontworpen om lang mee te gaan. We kiezen voor hernieuwbare of gerecyclede grondstoffen voor onze producten die wij leveren in plasticvrije verpakkingen die gemakkelijk te recyclen zijn.

Duurzame en
ethische samenwerkingen

Bij Fōrma hebben we langdurige samenwerkingen met onze partners in de keten en nemen we ze mee op onze duurzaamheidsmissie. We zien onze leveranciers als een belangrijk onderdeel van onze waardeketen en stellen daarom hoge eisen aan hun gedrag en prestaties. We hebben een gedragscode opgesteld om onze waarden en verwachtingen duidelijk te maken en om ervoor te zorgen dat we gezamenlijk werken aan een duurzame toekomst.

Inspiratie en
toegankelijkheid

Wij geloven dat iedereen het recht heeft om duurzame keuzes te maken. Daarom streven we ernaar om onze producten zo toegankelijk mogelijk te maken voor een breed publiek. We ontwikkelen functionele en betaalbare producten die kwaliteit combineren met duurzaamheid, zodat iedereen de mogelijkheid heeft om een positieve impact te maken op onze planeet.

Trots om een B Corp™ te zijn!

FŌRMA IS A BRAND BY U+

Het bedrijf achter ons merk Fōrma is U+. Als bedrijf mogen wij onszelf sinds eind 2022 een ‘Certified B Corporation™’ (B Corp™) noemen. Dit is een certificering voor bedrijven die zich inzetten voor een betere wereld met oog voor mens, milieu en maatschappij. Met de B Corp™ certificering behoort U+ tot een wereldwijd netwerk van inspirerende organisaties die bijdragen aan een duurzame en verantwoorde samenleving zoals Patagonia, Dopper en Ben & Jerry’s. Een waardevol collectief dat toejuicht om zelf onderdeel van de verandering te zijn.

U+ missie

Bij U+ geloven we dat iedereen het recht heeft om duurzame keuzes te maken. Daarom is onze missie om verandering te inspireren en duurzame(re) producten voor iedereen toegankelijk te maken. We ontwikkelen functionele en betaalbare producten die kwaliteit combineren met duurzaamheid, zodat iedereen de mogelijkheid heeft om een positieve impact te maken op onze planeet.

Door voortdurend te streven naar het verminderen van onze eigen ecologische voetafdruk en klanten te helpen hetzelfde te doen, werken we aan een mooiere en verantwoorde toekomst voor ons allemaal. Onze missie sluit goed aan bij hetgeen B Corp™ voor staat: ‘Benefit for all’, een inclusieve, rechtvaardige en regeneratieve economie en samenleving.

FM_Website_B-corp Afbeelding_1128 x 1128_bcorp logo

Hoe word je een B Corp™?

B Corps™ zijn bedrijven die vrijwillig hoge standaarden nastreven op het gebied van sociale en ecologische prestaties, verantwoordelijkheid en transparantie. Om dit te meten start het proces om B Corp™ te worden met een grondige impactmeting van het gehele bedrijf aan de hand van meer dan 300 vragen die zijn opgedeeld in de vijf B Corp™ pijlers: bestuur, milieu, werknemers, klanten en gemeenschap. Als je een score behaalt van 80 of hoger, wordt je bedrijf gecertificeerd als B Corp™. Elke drie jaar wordt elk bedrijf opnieuw beoordeeld en gecertificeerd. Dit nodigt uit om continu te verbeteren en ambitieuze doelen te blijven stellen.

De kracht van verbondenheid

Met het behalen van het B Corp™ certificaat laten we zien dat we onszelf verbinden aan het maken van een positieve, duurzame impact op alle vlakken. We hebben dit ook in onze statuten vastgelegd, want we geloven dat we zelf de verandering moeten zijn die we in de wereld willen zien. B Corp™ certificering is hiervoor het startpunt. Samen met de andere B Corps™ zetten we ons in voor een mooiere en verantwoorde toekomst voor ons allemaal.

FM_Website_B-corp Afbeelding_1128 x 1128_Quote

Vragen? Neem gerust contact met ons op!